Вртић „Дечји рај“ Раковац

Вртић „Дечји рај“ Раковац

Вртић у Раковцу носи назив „Дечји рај“ и налази се у згради школе у улици Партизанска бр. 2.
dečiji raj vrtić

С обзиром на дугогодишње потребе родитеља за смештајем деце на целодневни боравак,овај објекат је проширен и реновиран у јануару 2013.године, тако да се први пут стичу услови за боравак деце на целодневном боравку, што је и реализованоу школској 2013/2014. години. Састоји се од једне радне собе, гардеробног дела, трпезарије, прихватне кухиње, санитарног чвора и заузима површину од око 130 м2. Школско двориште, које користимо,  налази се око зграде и веома је пространо. Ограђено је и састоји се из  два дела: горњи део је травнат и у њему се налазе клупе и справе за предшколце и представља мирнији кутак у зеленилу, док се у доњем делу налази терен за мале спортове, око којег су постављене клупе и даје могућност реализације физичких активности. Простор за боравак деце, намењен је једној групи узраста од 3-7 година.

План дневних активности  на целодневном боравку у објекту  „Дечји рај“ Раковац

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

Пријем деце, јутарње активности 6.00 – 7,30 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Припреме за доручак и доручак 7.45- 8.45 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Непосредни васпитно-образовни рад и нега / јаслице ) 8.45 – 10.00 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Ужина ( јаслице ) 10.00.-10.45 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Непосредни васпитно-образовни рад ( за децу од 3-7.год.) ) 8.45 – 11-00 Васпитачи
Ужина( за децу од 3-7.год.) 11.00.-11.30 Васпитачи
Спавање / Активности на ППП 10.45 /11.30.- 13-15 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Припреме за ручак и ручак 13.15-14.00 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Активности до поласка кући 14.00-.17.00 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Интеграција деце целодневног  и полудневног боравка (ППП ) у објекту „Бубамара „ Беочин 11.45-13.00 Васпитачи целодневног (А модела) и полудневног боравка и педагошки асистент (повремено).

 

 

 Адреса
Партизанска бр. 2.
 Телефон
065/313-7107
 Емаил

Контактирајте нас