Вртић „Včielka“ Луг

Вртић „Včielka“ Луг

Вртић у Лугу, носи назив „Včielka“ и налази се у школској згради, у улици Маршала Тита бб. Рад у овом објекту се реализује на словачком језику.
pčelica vrtić

Састоји се од  једне радне собе, гардеробе, санитарног чвора и прихватне кухиње и заузима површину од око 83м2. Обухвата једну групу деце, полудневног боравка, словачке националности, мешовитог узраста.

План дневних активности у полудневном боравку у Лугу у објекту „Пчелица“

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ
Пријем деце и припрема за активности 08.00-08.15 Васпитачи
Самосталне активности 08.15-09.00 Васпитачи
Ужина 09.00-09.30 Васпитачи
1.Усмерена активност 09.30-10.10 Васпитачи
Боравак на отвореном (према временским условима) или рекреативна пауза 10.10-10.30 Васпитачи
2. Усмерена активност 10.30-11.10 Васпитачи
Комбиноване активности 11.10-11.40 Васпитачи
Активности до поласка кући 11.40-12.00 Васпитачи
Полазак кући 12.00 Васпитачи
 Адреса
Маршала Тита бб
 Телефон
021/6268-543
 Емаил

Контактирајте нас