Вртић “Бубамара” Беочин

Вртић "Бубамара" Беочин

Вртић у Беочину је централни и највећи објекат, носи назив “Бубамара“, а налази се у центру Беочина у улици Доситеја Обрадовића бб.
бубамара

Површина објекта је  747,68 м2, а  у свом саставу има: 6 радних соба, један вишенаменски хол, две гардеробе за децу и једну за запослене, једну прихватну кухињу са оставом, 4 санитарна чвора, вешерај, собу за изолацију, зборницу и 5 канцеларија: директора, секретара, стручне службе, рачуноводства , лица за безбедност и здравље на раду и руководиоца објекта.

У овом објекту се примењују оба модела програма предшколског васпитања и образовања: „А“ и „Б“.

Простор у којем се ради по моделу „А“ подељен је на центре интересовања и то: истраживачки, ликовни, математички, језички, саобраћајни и физичко-музичко-ритмички центар, а само име центра опредељује активности и средства која се налазе у њему. Физичко-музичко-ритмички центар је централни и највећи део и просторно омогућава окупљање све деце која овде бораве, док се у осталим центрима рад одвија у малим групама. Овај простор деле деца мешовитог узраста и деца која похађају припремни предшколски програм.

Простор у којем се рад одвија по моделу „Б“ се састоји од три радне собе. Собе су опремљене  дидактичким материјалом и средствима примереним за рад за узрасте деце која ту бораве. Овај део вртића у свом саставу поседује: вишенаменски хол, библиотеку, санитарни чвор  (1 за децу и 1 за одрасле) и гардеробни део. У овом делу бораве деца од 3 године до поласка у школу и подељени су по узрасним групама. Настарији узраст деце су деца на припремном предшколском програму.

Простор у којем бораве деца јaсленог узраста  је засебан део и  састоји се од 2 радне собе и терасе. Гардеробни део се налази у холу и опремљен је за децу јасленог узраста.

Отворена површина у објекту у Беочину је подељена је на три дела: предњи део који се налази на улазу вртића је травната површина на којој се налазе клупе постављене у полукруг и омогућавају реализацију активности на отвореном и место је  окупљања родитеља у делу дана када се реализује пријем и испраћај; у  другом делу отворене површине налазе се справе, пешчаник и игралишта, а у трећем делу мирнији кутак у зеленилу.

План дневних активности  на целодневном боравку у објекту  „Бубамара“ у Беочину

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ
Пријем деце, јутарње активности 6.00 – 7,30 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Припреме за доручак и доручак 7.45- 8.45 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Непосредни васпитно-образовни рад и нега / јаслице ) 8.45 – 10.00 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Ужина ( јаслице ) 10.00.-10.45 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Непосредни васпитно-образовни рад ( за децу од 3-7.год.) ) 8.45 – 11-00 Васпитачи
Ужина( за децу од 3-7.год.) 11.00.-11.30 Васпитачи
Спавање / Активности на ППП 10.45 /11.30.- 13-15 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Припреме за ручак и ручак 13.15-14.00 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Активности до поласка кући 14.00-.17.00 Васпитачи, медицинске сестре -васпитачи
Интеграција деце целодневног  и полудневног боравка (ППП ) у објекту „Бубамара „ Беочин 11.45-13.00 Васпитачи целодневног (А модела) и полудневног боравка и педагошки асистент (повремено).

 

План дневних активности у полудневном боравку у објекту  „Бубамара“ у Беочину

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ
Пријем деце и припрема за активности 11.30 -11.45 Васпитач
Интеграција са децом ППГ из целодневног боравка-активности на ППП по пунктовима (4-5) 11.45-13.00 Васпитачи целодневног (А модела) и полудневног боравка и педагошки асистент (повремено).
Ужина 13.00-13.30 Васпитач
Боравак на отвореном простору (према временским условима ) или самосталне активности 13.30-14.15 Васпитач
Активности по центрима интересовања 14.20-15.00 Васпитач
Активности до поласка кући 15.00-15.30 Васпитач
Полазак кући 15.30 Васпитачи
 Адреса
Доситеја Обрадовића бб, Беочин
 Телефон
021/870-394 и 021/872-262
Факс: 021/870-394
 Емаил
pubeocin@gmail.com

Контактирајте нас