Упис

Упис у вртић

Чланом 50 Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.Гласник РС бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 10/2019, 86/2019-др.закон, 157/20-др.закон, 123/21-др.закон, и 129/21-др.закон), родитељ, односно старатељ детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у складу са Законом.

Одлуку о висини цене из става 1. овог члана доноси оснивач.

Од обавеза плаћања из става 1. овог члана, у целодневном и полудневном боравку, изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и деца из материјално угрожених породица, у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом.

-Одлука Скупштине општине Беочин о утврђивању цене боравка из 2013. године je доступна на линку

Одлуку Скупштине Општине Беочин о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у ПУ “Љуба Станковић” Беочин можете погледати овде

-Документ правилника о упису погледајте овде.

-Документ уписница преузмите на овом линку.