Учешће у пројектима

Установа је учествовала у следећим пројектима:

Пројекат DILS„Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“

 

Циљ пројекта је био да се пружи додатна помоћ започетој реформи примарне здравствене заштите, да се оснаже капацитети установа и крајњих корисника у смислу побољшања доступности, ефикасности, правичности и квалитета пружања услуга на локалном нивоу. На основу потписаног споразума о зајму између Владе Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство рада и социјалне политике спроведен је четворогодишњи програм који је реализован од 2009.године до 2012.године.

dils 2

Активности установе су обухватале низ радионица са децом ромске националности у интеграцији са осталом децом на развоју говора, ликовног и музичког стваралаштва,  традиционалне игре и упознавање са различитим културама и обичајима. Поред ових активности организоване су екскурзије деце и обележавање празника: Божић, Ускрс, Бајрам, Дан Рома.

Učešće 2

ПројекатIMPRES– “Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији

 

Заједнички пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Европске уније.

impres kombi

Сврха пројекта је била унапређивање услова за предшколско васпитање и образовање деце, посебно из осетљивих група путем унапређивања квалитета понуде предшколских програма и проширења просторних капацитета предшколских установа. Пројекат је почео у фебруару 2011. године, а завршен је у априлу 2014.године.

impres ministarstvo

Пројекат PRECEDE (Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe)

Пројекат који је установа реализовала четири године, од 1.02.2013. године до септембра 2016. године. Пројекат је био реализован програмом “Упознавања, разумевања и прихватања различитости у раду с децом предшколског узраста”. Пројекат је био међународног карактера и у њему је учествовало 9 градова из Србије.

precede

Запослени у установи су едуковани кроз низ обука, а стечена знања смо имплементирали у две васпитне групе: у вртићу у Сусеку и у вртићу у Беочину- васпитне групе у А моделу.