Програми рада са децом

Васпитање и нега деце

Васпитање и нега деце се врши стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима. Позитивна поткрепљења која окружују дете, пружају му драгоцену емоционалну сигурност, неопходну за даљи развој.

01. Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Програм је заснован на основу Правилника о општим основама предшколског програма, који је донео Национални просветни савет новембра 2006. године.

02. Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година

Програм се изводи на основу Правилника о општим основама програма, прописан од стране Националног просветног савета 2006. године.

03. Припремни предшколски програм од 5,5 до 6,5 година

Припремни предшколски програм је израђен на основу Правилника о општим основама предшколског програма

specijalni-programi

04. Посебни и специјализовани програми

Ови програми су првенствено намењени деци узраста од 3,5-5 година, који нису обухваћени свакодневним институционализованим васпитањем и образовањем.

44 Године Искуства

99 %
Деце уписало је Факултет
10 k
Деце смо васпитали и образовали
2548
Осмеха добили

Предшколска установа «Љуба Станковић» свој рад отпочиње 1974. године као радна јединица у оквиру Предшколске установе «Радосно детињство» Нови Сад а данас Установа у свом саставу има седам објеката, којима покрива већину територије општине Беочин.