Е-упис

Упис у вртић

Чланом 50 Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.Гласник РС бр. 18/2010 и 101/2017), родитељ, односно старатељ детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у висини 20% од економске цене по детету, у складу са Законом.

Одлуку о висини цене из става 1. овог члана доноси оснивач.

Од обавеза плаћања из става 1. овог члана, у целодневном и полудневном боравку, изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју иинвалидитетом и деца из материјално угрожених породица, у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом.

-Одлука Скупштине општине Беочин о утврђивању цене боравка из 2013. године je доступна на линку

-Документ правилника о упису погледајте овде.

-Документ уписница преузмите на овом линку.