Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима

Saradnja-sa-roditeljima

Предшколска установа негује сарадњу  са родитељима, а она се огледа у следећим облицима:

Облици обостраног информисања (разговори; »отворена врата«; панои за обавештавање родитеља; писма и поруке, индивидуални разговори, новине и брошуре за родитеље, кућне посете, извештаји, кутије за сугестије, књига утисака,телефонски позиви…).

Заједничко стицање знања у васпитању деце (»радионице«, родитељски састанци; панел дискусије; предавања;саветовалиште за родитеље;радне групе;).

Заједничко живљење (учешће родитеља у раду предшколске установе и игри деце; волонтирање, учешће у приредбама и прославама, излетима, заједничка соба за родитеље и васпитаче; заједничко планирање, прављење играчака, заједничке акције; учешће у организацији живота, заједничка дружења деце и родитеља…).