Програм неге и васпитања деце до три године

Предшколска установа "Љуба Станковић" Беочин > Програм неге и васпитања деце до три године

Програм неге и васпитања деце до три године

Deca-do-tri-godine

У складу са специфичностима узраста програм садржи:

–   превентивну здравствену заштиту,

–   негу и васпитне активности,

–  посебне васпитне активности уз делове о оплемењивању васпитног простора, активности на отвореном простору и планирању учешћа родитеља у појединим активностима.

У нашој Установи, рад са децом јасленог узраста обављаће се у две васпитне групе, у којима ће радити медицинске сестре – васпитачи.

У периоду раног развоја (прве три године живота), испољава се дејство наслеђа и дејство особених физичких, социјалних и културних услова, у којима дете почиње живот. То је период осетљивости, пријемчивости, али и период рањивости. Рани развој је биолошки буран (усправан ход, перцептивне способности, основна људска осећања, способност говора, способност интеракције са одраслима, особена људска интелигенција), у њему дете стиче прва искуства, која остављају неизбрисив траг на његовој индивидуалности. Психички развој деце раног узраста, одређен је сложеним и променљивим преплитањем биолошких и социјалних чинилаца. У овом периоду постоји тесна повезаност између психичког и физичког развоја, начин на који деци задовољавамо физичке потребе директно ће утицати на развој психичке структуре. Отуда се намеће и неопходно је јединство неге и васпитног рада.

Deca-do-tri-godine-2

Активности су фокусиране на остваривање повољне васпитне средине и климе, подржавање и оплемењивање спонтаног израза детета као и поштовање његове индивидуалне особености. Чување и унапређивање здравља у јаслицама је један од основних задатака, уједно и предуслов укупног успеха у раду. У овом периоду деца су изузетно осетљива на инфекције, јер још немају развијен свој имунолошки одбрамбени систем, а у колективу су више изложена инфекцијама па је одговорност радника у јаслицама већа. Активности су превасходно  усмерене на развој моторичких, говорних,  интелектуалних и социоемоционалних функција.

Игра је активност, посебно значајна за рани развој детета, носи сопствену мотивацију, активира све психичке потенцијале, а посебан је облик учења, којим дете тежи да разуме и овлада оним што за њега има лични смисао и значење.

Deca-do-tri-godine-3

Стога је она незаменљива активност и проткана је у свим другим активностима.

Дете је активан чинилац сопственог развоја и у сваком тренутку има сопствене унутрашње моћне покретаче (мотивацију) за развијање одређених активности. Рад се заснива на снимању развојног нивоа групе и има за циљ:

–       уочавање достигнутог степена психофизичког развоја васпитне групе,

–       конкретизацију задатака и

–       осмишљавање плана за наредни месец.