Посебни и специјализовани програми

Предшколска установа "Љуба Станковић" Беочин > Посебни и специјализовани програми

Посебни и специјализовани програми

specijalni-programi

У оквиру установе, већ 10 година, постоји програм усвајања српског језика, а настао је из Локалног акционог плана, који је наша установа спроводила у организацији покрајине, а касније Хуманитарног центра Новог Сада. Како су резултати били веома видљиви, Општина Беочин је формирала радну групу (чији је члан и наш педагог Весна Радошевић) за спровођење локалног акционог плана. На основу тога, изводи се рад са децом у четворочасовном трајању, три дана недељно (од уторка до четвртка, у времену од 13,45 и 17,45сати).

Циљ програма је интегрисање деце маргинализованих група у инстуционализован рад, на узрастима, на којима раније нису полазили у вртић (из породичних разлога), учење српског језика и интеграција са осталом децом у вртићу.; крајњи циљ је успешније прихватање Припремног предшколског програма и бољи успех у почетку школовања.

specijalni-programi-2

Резултати оваквог рада показују да деца далеко лакше прихватају захтеве ППП, родитељи су едукованији и спремнији на сарадњу, задовољнији и не постоје видљиве поделе између ове деце и деце осталих узраста и националности.

Програм предвиђа и константну интеграцију ове деце са другим групама, током излета, манифестација, позоришних представа, у току Дечје недеље, у игри на отвореном и сл.

Са децом овог узраста, ради се на начин, који не одступа од званичног програма, али се садржаји и активности спроводе у складу са временом боравка деце у вртићу и наравно њиховим искуством, навикама, способностима и могућностима. Са децом ради васпитач.